Проведе се акция за отстраняване на паднали и опасни дървета по туристически маршрути

На 15.02.2017 г. при проведена съвместна акция от служители на ДПП „Витоша“ и ТП ДГС София бяха отстранени 7 бр. паднали и опасни дървета по туристическата алейна мрежа по направление с. Бистрица – Драгалевски манастир и с. Железница – с. Бистрица.

ДПП „Витоша“ инициира и организира ежегодни акции по отстраняване на паднали и опасни дървета.

Парковата администрация моли туристите за разбиране и повишено внимание при преминаване по пешеходните пътеки до отстраняване на всички паднали и опасни дървета.

При необходимост туристите могат да подадат сигнал чрез модула в сайта на парковата дирекция.

Skip to content