Проведе се еднодневен форум на ЕАСА на Витоша

На 20.10.2018 г. се проведе еднодневен форум на ЕАСА (Европейска архитектурна студентска асамблея) на Витоша. Във форума участваха студенти от България и Европа, партньори на проекта INCM Витоша, представители на ДПП „Витоша“ и всички, които се вълнуват от заобикалящата ги среда.

Форумът беше отворен за широката публика и беше кулминация на предхождащите го събития.

Директорката на ДПП „Витоша“ г-жа Снежана Петрова поздрави участниците, запозна ги накратко с историята и значението на Парка и акцентира върху значението на студентския активизъм за добрия облик на сградния фонд в планината.

Последваха лекции и дискусии.

Skip to content