Проведе се лекция за лавинна безопасност

На 24 ноември 2016 г. от 19:00 ч. Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) проведе в 65-та аудитория на Софийски Университет „Климент Охридски“ традиционната лекция по лавинна безопасност.
Тя е част от “Образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия”, в рамките на която от 2002 г. насам са провеждани ежегодни лекции и практически курсове на темата, издадена е книга за лавинна безопасност, информационни брошури и други информационни материали.
Основни акценти на лекцията бяха правилното поведение и действия за избягване на лавинни инциденти в зимната планина. Застъпени бяха и въпроси за сняг и снежна покривка, избор на маршрути на движение и спускане със ски и сноуборд, реакция в случай на лавинен инцидент.
Водещ лектор беше Момчил Панайотов – съосновател на БАССЕС и член на планинска спасителна служба (ПСС) с дългогодишен ски опит в планините на България и Алпите. Специфичните моменти на оказване на правилна първа помощ на пострадал от лавинен инцидент бяха разгледани от д-р Красен Демирев, който е със значителен опит в планинската медицина и сред основните действащи и обучаващи лекари в ПСС.
Емоционални бяха разказите на двама оцелели от лавина туристи.
Посетителите имаха възможност да разгледат и получат информация и за най-съвременната животоспасяваща екипировка на демонстрационните щандове на фирмите-вносителки. Високата посещаемост на мероприятията (по над 500 посетители на лекциите през последните 3 години, пълно запълване капацитета провежданите практически курсове) е показател за това, че българската планинска общественост цени високо тези прояви и оценява качеството на подготовка и изнасяне на материала.
Средствата, които се събраха на лекцията през 2015 г. година (над 2000 лв) помогнаха за закупуването от БАССЕС на специален полигон за обучение и тренировки за работа с лавинни уреди (цена над 4000 лв). Този полигон вече беше използван за тренировки и през 2016 г. се предвижда цяла серия от събития, на които всеки желаещ ще може да тренира своите умения за работа с лавинни уреди.

Основни теми бяха направа на снежни профили и изпълняването на различни тестове за стабилността на снежната покривка, правилни начини на употреба на лавиноспасяваща екипировка (лавинен уред, лавинна сонда, лавинна лопата) в случай на инцидент, избор на маршрути за придвижване и спускане в зимна планина. Повече информация вижте на  уеб сайта на БАССЕС (www.befsa.com).

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content