Проведоха се „Дни на отворените врати“, във връзка с актуализацията на Плана за управление на ПП „Витоша“

Проведоха се „Дни на отворените врати“, по време на които заинтересовани граждани и организации задаваха своите въпроси на изпълнителя на договора за акруализация на Плана за управление на ПП „Витоша“.

dni na otvorenite vrati

IMG_5935 IMG_5933 IMG_5927 IMG_5916 IMG_5967

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content