Програма за Седмица на гората

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2015

ДПП „ВИТОША“

 

1 април (сряда)

11.00 часа

Участие в дискусия на тема „Здравословно състояние на горите в района на ЛЗС София“ – Лесозащитна станция София – зала на ИММ ул.“Шосе Банкя“ 3, ет.2;

2 април (четвъртък)

10.00 – 10.15 часа

Посещение на изложба „90 години седмица на гората и висше лесовъдско образование“ – сградата на МЗХ, бул. „Христо Ботев“ 55;

15.00 – 16.00 часа

Обявяване на награди от конкурса за детска рисунка „Витошката гора” – НПИЦ на ДПП „Витоша“;

3 април (петък)

13.00 – 16.00 часа

Откриване на изложба-живопис „Приказка за Витошката гора-2” на художника Андрей Михайлов;

Музикална програма, представена от деца от детска школа „Бялото кокиче“ и ОДЗ 46 „Жива вода“;

Прожекция на конкурсни анимационни филми, посветени на 80-годишнината на Природен парк „Витоша“;

Коктейл за гостите и участниците;

Място на провеждане: Детски екостационар „Бели брези“, ПП „Витоша“;

6 април (понеделник)

11.00 часа

Засаждане на фиданки от бяла елша (Alnus incana) в района на Куртова река, ПП „Витоша“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content