Продължава работата по проект „Тайните на Витошката гора“

През изминалите седмици екипът на ДПП „Витоша“ продължава работата по проект „Тайните на Витошката гора“. Всеки месец се извършва обслужване на 30 броя феромонови уловители, поставени в смърчовите гори на Витоша. Обслужването се осъществява съвместно с Лесозащитна станция – София  и включва събиране и отчитане на броя на уловените насекоми-вредители, както и почистване на капаните и подмяна на феромоните в тях.

Успуредно с това се осъществяват и дейностите по подпомагане на два редки и застрашени дървесни вида – петтичинкова върба и тис. От събрания рзмножителен материал в момента в разсадникови условия се вкореняват резници от тис, а фиданките от петтичинкова върба вече са пикирани и очакват своето засаждане през есента в подходяща за тях среда на Витоша.

Skip to content