Проект на ДПП Витоша, НБУ и СГС „Щастливеца” „Университет на открито”

Проект УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО e партньорски образователен проект, който свързва теоретично и практическо обучение на терен в Природен парк “Витоша” и прилага новаторски образователни подходи, основани на интердисциплинарност, комплексно изучаване на процесите и явленията и устойчивост на резултатите. Проектът цели изграждането на професионално отношение и гражданска позиция сред участващите студенти. Той ще съдейства за подобряване на разпознаваемостта и публичния образ на ПП “Витоша” и на НБУ.

УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО ще се осъществи в рамките на курсове от магистърски и бакалавърски програми към департаменти “Икономика и бизнес администрация”, “Масови комуникации”, “Политически науки” и “Дизайн и архитектура” и ще включва между 60 и 80 студента. Партньори на НБУ по проекта са дирекцията на Природен парк “Витоша” и Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”. Дирекцията на ПП “Витоша” ще предостави финансиране и материална база за провеждане на част от дейностите. Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” ще осигури експертна, логистична и техническа помощ.

Проектът ще се осъществи на два етапа:

Първи етап – от 1 април до 30 септември 2010 г.

Втори етап – от 1 октомври до 15 декември 2010 г.

Дейностите по проекта са обособени в пет направления:

• Запознаване с ПП “Витоша” – провеждане на семинари в НБУ с гост-лектори и изнесено обучение на територията на Парка в рамките на следните курсове и семинарни занятия

• Дейности по проучване на публичния образ и разработване на идеи за популяризиране и развитие на ПП “Витоша”

• Дейности по означаване на входовете на парка и подобряване тяхната разпознаваемост от публиката (туристите и гражданите на София)

• Анализ и представяне на резултатите от работата по проекта

• Дейности за популяризиране на Проекта и на НБУ

Проектът „Университет на открито е на стойност 16 525 лв. и се финансира от Нов български университет и Дирекция на Природен парк „Витоша“.

Повече информация за проекта на интернет адрес: http://placeforfuture.org/

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content