НОВИНИ

Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Витоша“

Съгласно чл. 60 от Закона за защитените територии, Министерството на околната среда и водите организира провеждане на публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ приет с Решение №305 от 22.04.2005 г. на МС. Събитието ще се проведе на 14 май (вторник) от 11 часа в зала 2, на 2-ри етаж на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Skip to content