Първи семинар с участие на заинтересованите страни по Проект PERIURBAN

На 30 март 2011г ДПП Витоша проведе семинар с участието на заинтересованите страни по проект ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда” (Проект PERIURBAN).

По време на семинара бяха представени резултатите от Териториалния анализ на Природен парк „Витоша“, както и концепция и предложения за режима на движението, паркирането и контрола по пътищата в границите на Столична Община по отношение на природния парк. Участниците бяха запознати с целите и задачите на проекта „Периурбан”, както и с новостите по отношение на природните територии в близост до урбанизирани центрове, ползите, които предоставят и проблемите пред които са изправени. В семинара се включиха представители на Столичния общински съвет, Изпълнителна Агенция по Горите, Лесотехнически Университет, Института за гората, Басейнови дирекции, държавни горски стопанства, управители на хижи и туристически центрове на територията на ПП Витоша и неправителствени организации.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content