Пътуваща изложба в 192 СУ „Христо Ботев“ в с. Бистрица

Днес, 20.03.2019 г., пътуващата изложба „Природните паркове на територията на Югозападно държавно предприятие“ беше представена в 192 СУ „Христо Ботев“ в с. Бистрица по случай Международния ден на гората 21 март. Експертът от ДПП „ Витоша“ Юлия Михайлова изнесе беседа за значението на горите, за защитените територии в България и трите природни парка на територията на ЮЗДП – „Витоша“, „Беласица“ и „Рилски манастир“ пред близо 100 ученика от 1 до 12 клас, техните преподаватели и ръководството на училището. Децата се запознаха с интересни факти за трите парка и ролята на Югозападното държавно предприятие в опазването и грижата за гората. Изложбата ще остане в училището няколко дни, през които учениците ще се запознаят с историята, растителното и животинско разнообразие, възможностите за туризъм и култулното богатството на защитените територии. Директорът на училището Лилия Чавкарска обяви, че ще се проведе викторина с въпроси, свързани с любопитни факти за природните паркове, включени в изложбата и победителите ще бъдат наградени с интересни образователни книги.

Skip to content