Пътуващ семинар „Непознатата Витоша“

На 29 и 30 май 2010 (събота и неделя) на територията на Природен парк „Витоша“ ще се проведе пътуващ семинар „Непознатата Витоша”. Той е част от проекта „Университет на открито”, изпълняван в партньорство от Нов български университет, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и СГС „Щастливеца. В семинара се очаква да се включат около 80 студенти от различни департаменти на НБУ.

Част от студентите ще работят по заснемането на стари къщи в селата Боснек и Чуйпетлово. Други ще вземат биографични интервюта от местните хора.

Трети ще се включат в теренна работа, зададена от преподавателите.

А останалите – в изграждането на мостове по пътеката Бояна – Драгалевци (инициатива, свързана с провеждания на същата дата Национален ден на Природните паркове).

Предвидена е среща на студентите с експерти от ДПП Витоша в Посетителския информационен център „Витоша”, както и провеждане на заключителна сесия на кръглата маса „Устойчиво развитие в Природен парк „Витоша““.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content