Работна среща в пещера „Духлата“

 На 04.09.2014 г. , във връзка със стартиране на дейност: Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ – геодезическо заснемане на пещера „Духлата“ с цел осигуряване сигурността на посетителите, по проект: „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ представители на ДПП „Витоша“, спелеолози и геодезисти влязоха в пещера „Духлата“, за да видят на място и обсъдят техническите възможности за осъществяване на дейността.

ДПП „Витоша“ изказва своята благодарност на спелеолозите в лицето на СПК „Академик“ и Атанас Русев, които обезпечиха екипа с дрехи, оборудване, иструктаж и водачество и на геодезистите за дързостта и смелостта да посетят пещерата. Експертите от парка – директор Снежана Петров, старши специалист туризъм – Христина Минчева, старши специалист Екологично образование и работа с доброволци – Сава Попсавов, бяха впечатлени от невероятната красота и проявиха върховен героизъм, преодолявайки фобията и страха да влязат в най–дългата и особено трудна пещера „Духлата“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content