Работна среща на ДПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите със Столичен инспекторат

На 15 януари 2014 г. в Детския екостационар „Бели брези“ се проведе среща на Дирекцията на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите с ръководството на Столичен инспекторат и ръководителите на 24-те районни инспекторати. Директорката на парка г-жа Снежана Петрова представи подробна презентация за Природен парк „Витоша“, като се спря по-подробно върху фондовата и административна принадлежност на парковата територия, собствеността и законовия статут на парка, управленската структура и ползването на териториите. За присъстващите беше интересно да се запознаят с богатото биоразнообразие и културно-историческо наследство на Витоша. Беше направен обзор върху разработените и реализирани от ДПП „Витоша“ проекти. Акцент се постави върху изпълняваните в момента проекти с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ . Представиха се основните дейности и значението им за планината. Презентацията включваше и отчет на работата на дирекцията през изминалата година. Не бяха отминати и проблемите, свързани с пожарите и замърсяването на парковата територия. Присъстващите получиха списания, туристически карти, дипляни и плакати за парка. Срещата ще има положителен ефект върху подобряване на съвместната работа на двете държавни институции при осъществяване на различни инициативи на територията на парка.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content