Работна среща на експерти от ДПП “Витоша“ и Дружество „Стара планина“ в Сърбия

На 09 и 10 септември 2019 г., служители от Дирекция на Природен парк „Витоша“  участваха в семинари на тема „Европейски модели за управление в защитените територии“ в градовете Пирот и Димитровград на Република Сърбия. Посещението беше по покана на сръбското екологично Дружество „Стара планина“. Експертите Силвия Арангелова и д-р Никола Дойкин от ДПП „Витоша“ изнесоха презентация на тема „Защитените територии в България и ползите от тях“. В събитията се включиха граждани от местните общности, учени и други заинтересовани лица. Обсъдиха се добрите практики и проблемите в сферата на опазването на околната среда в Сърбия и България.

Като пример за устойчив и природосъобразен бизнес, беше посетена семейна ферма за отглеждане на редки породи магарета и овце – „Магарешко мляко“ в Димитровград. Домакините показаха красивото ждрело на р. Ерма и Погановския манастир. Бяха обсъдени възможностите за партньорство между двете страни и развитие на бъдещи проекти в областта на опазването на защитените територии.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ благодари за поканата на организаторите и г-н Драган Тасков от Дружество „Стара планина“ гр. Пирот.

Skip to content