НОВИНИ

Различни и забавни са уроците в Горската класна стая в Природен парк „Витоша“

На 13 юни 2024 г. четвъртокласниците от 90-то СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин“ и шестокласниците от валдорфското училище „Проф. Николай Райнов“ се запознаха с богатото биоразнообразие на Витоша, защо е било е необходимо да се създадат защитената територия и резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“ и каква е тяхната роля. Експертите от Дирекцията инж. Галя Хаджиева и Надежда Апостолова разказаха на децата за произхода на мечките и видовете по света, защо са важни и какво да правим, ако срещнем бозайника в гората. В откритата класна стая близо до м. Дендрариума инж. Юлия Михайлова запозна децата с дългата история на Парка и успешно реализираните дейности на парковата администрация за възстановяване на отдавна изчезнали от планината животински видове. Тя разказа за преминалия през 2001 г. в „Бистришко бранище“ смерч и справянето с последствията от него, за информационните центрове и алеи, както и за предстоящата 90-годишнина на Парка и събитията, свързани с нея. В музея на совите Албена Станева и Надежда Апостолова обогатиха познанията на малчуганите с интересна информация за видовете сови в България, характерния им нощен начин на живот, начина им на хранене и ловуване.

Уроците на открито бяха съпътствани с много занимателни интерактивни игри по методите на горската педагогика, в които се включи и директорката на Парка инж. Севдалина Димитрова.

Усмивките и доброто настроение на децата показаха, че образованието може да е изключително забавно и интересно, когато се провежда сред природата. Уроците в Горската класна стая обогатяват знанията на учениците за гората и нейните обитатели, а заниманията на открито пораждат у тях любов и отговорност към околната среда.

Skip to content