Разрушени нерегламентирани чакала за незаконен лов на територията на Парка

На 17.03.2020 г., след извършена проверка от служителите на Дирекция на Природен парк „Витоша“ в района на бившите кариери над с. Владая, са установени 2 (две) незаконно изградени чакала използвани за лов на едър дивеч. Чакалата са премахнати и разрушени.

Skip to content