Реализираните дейности по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – Фаза II” бяха представени на заключителна пресконференция

Заключителната пресконференция за извършеното по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – Фаза II“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, събра на 16.01.2015 г. в конферентната зала на хотел „Света София“ представители на Изпълнителната агенция по горите при МЗХ, Министерството на околната среда и водите, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и журналисти от различни медии.

Обща стойност на проекта е 1 899 975 лв., в т.ч. финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 1 614 979 лв. и национално съфинансиране: 284 996 лв. Проектът стартира на 17.01.2012 г. и ще приключи на 17.05.2015 г.

Пресконференцията започна с встъпителни думи от директора на ДПП „Витоша“ Снежана Петрова. Тя акцентира върху значението на извършените дейности по проекта както за съхраняването на витошката природа, така и за създадените добри условия за туризъм особено в отминалата юбилейна за парка 2014 година. Ръководителят на проекта Ваня Рътарова представи главната цел на проекта и избраните за опазване и възстановяване природни местообитания. Тя направи равносметка на постигнатото и обобщи резултатите от работата на експертния състав. След това всички дейности бяха представени от експертите, работили за тяхното изпълнение. Презентациите им запознаха присъстващите с работния процес, обхващащ 14-те дейности на проекта през 3-годишния му срок на изпълнение. За всички стана ясно, че всички предвидени в проекта дейности са изпълнени успешно. На последвалите въпроси отговаряха експертите от ДПП „Витоша“ и някои от изпълнителите, присъстващи в залата, а накрая поздравления към екипа на ДПП „Витоша“ за добре свършената работа поднесе инж. Кирил Ташев – главен експерт в Изпълнителната агенция по горите.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content