Резултати от конкурс за детско творчество „В гората“

Резултати от конкурс за детско творчество „В гората“:

КАТЕГОРИЯ „КАРТИНА С АКВАРЕЛ“:

 1. Първо място: София Бонева и Евдокия Бонева – 49 ОУ „Бенито Хуарес“, гр. София
 2. Второ място: Теодора Александрова Върбовска – 4 д клас, 55 СОУ „Петко Каравелов“, гр. София
 3. Трето място: Георги Симеонов Младенов – 3 клас, Фондация Отворена врата, гр. Перник

КАТЕГОРИЯ „КАРТИНА С МОЛИВ“:

 1. Първо място: Денислав Георгиев Стаменов – 1 клас, 83 ОУ „Елин Пелин“, с. Панчарево
 2. Второ място: Калоян Валентинов Атанасов – 4 д клас, 17 СОУ „Дамян Груев“, гр. София
 3. Трето място: Мартин Янков – 2 клас, с. Нови хан

КАТЕГОРИЯ „КАРТИНА И СТИХ“:

 1. Първо място: Пролет в гората
 2. Второ място: Миряна Емилова Тачева – 4 г. клас, 55 СОУ „Петко Каравелов“, гр. София
 3. Трето място: Деница Атанасова Маринова – 4 д клас, 17 СОУ„Дамян Груев“, гр. София

КАТЕГОРИЯ „АПЛИКАЦИЯ“:

 1. Първо място: Горска музайка – Колектв от 4 д клас, 17 СОУ „Дамян Груев“, гр. София
 2. Второ място: Лилия Иванова – 2 клас, 152 СОУ“Св. Св. Кирил и Методий“,  с. Мърчаево

КАТЕГОРИЯ „МАКЕТИ“:

 1. Първо място: Екип: Теодора Георгиева Гергова и Антония Ивова Нишанова – 4 д клас, 17 СОУ„Дамян Груев“, гр. София
 2. Второ място: Ивана Радославова – 3 б клас, 83 ОУ„Елин Пелин“, с. Панчарево
 3. Трето място: Вяра Калоянова Крумова – 2 клас , 152 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , с. Мърчаево

КАТЕГОРИЯ „АБСТРАКТНО ТВОРЧЕСТВО“:

 1. Първо място: Борислав Стамянов – 1 клас, 83 ОУ„Елин Пелин“, с. Панчарево
 2. Второ място: Владимир Вараданов – 1 клас, 83 ОУ„Елин Пелин“, с. Панчарево
 3. Трето място: Андреа Иванова – 1 клас, 83 ОУ„Елин Пелин“, с. Панчарево

КАТЕГОРИЯ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО“ НА ТЕМА „В ГОРАТА“:

 1. Първо място: Аглая Рангелова Трифонова – 4 в клас, 55 СОУ „Петко Каравелов“, гр. София
 2. Второ място: Виктория Тонева Георгиева – 2 б клас, 156 СОУ, гр. София
 3. Трето място: Ивалин Табаков – 3 б клас , 83 ОУ„Елин Пелин“, с. Панчарево

Всички отличени творби получиха награди от ДПП „Витоша“.

Списък на участниците в конкурса

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content