Резултат от проведения конкурс за избор на главен счетоводител на ДПП „Витоша“

Резултат от проведения конкурс за избор на главен счетоводител на ДПП „Витоша“

На длъжността „главен счетоводител на ДПП „Витоша“ от 01.04.2013 г. е назначена г-жа Нели Иванова Димитрова, преминала успешно отделните фази на конкурсната процедура и показала необходимите знания по компетентностите, определени от нормативната уредба, регулираща дейността на главния счетоводител.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content