Ремонт на туристическа алея м. Тихия кът – кв. Владая

От 25.03.2014 г. започват възстановителни работи по туристическа алея м. Тихия кът – кв. Владая по Проект N: DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Препоръчваме на туристите да използват алтернативни маршрути.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content