НОВИНИ

Световен ден на биологичното разнообразие

На 22 май 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.

Отбелязването на празника е поредна възможност за привличане на общественото внимание към въпросите, свързани с опазване на биологичното разнообразие на Земята. Тази година мотото на деня е „Бъдете част от плана“, като призив за действие към всички заинтересовани страни за подкрепа за прилагането на Глобалната рамка за биологично разнообразие Кунминг-Монреал, наричан още План за биологичното разнообразие.

Skip to content