Семинар на тема: «Трансфер на знание и добри практики между България и Норвегия»

ЗАПОЧВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИЗЛОЖБЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПОСТРОЕН С ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ И ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ НА СТРОИТЕЛСТВО

Прессъобщение:

На 21-ви януари 2010 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на национален пресклуб София Прес (София, ул. «Славянска» №29, етаж 7) ще се проведе семинар на тема: «Трансфер на знание и добри практики между България и Норвегия», който е част от проект «Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България».

Проектът се изпълнява от Дирекция на Природен парк „Витоша“ в партньорство с Norwegian Crafts Development (Norsk handverksutvikling) – Норвегия и има за цел да допринесе за съхраняването и развитието на част от европейското културно наследство.

Изпълнението на проекта ще помогне за възраждането и запазването на традиционните методи на строителство чрез изследване, документиране и популяризиране на изчезващите познания и занаяти. По проекта е планирано организиране на семинари и практически обучения в областта на традиционните и природосъобразни строителни технологии, основани на естествените материали – дърво, глина и камък. Събраният опит ще послужи за демононстрирането им чрез изграждането на екостационар в Природен парк „Витоша“, който ще извършва функциите за изложбен и образователен център.

Програма на семинара:

13:00-13:30 Регистрация;

13:30-13-45 Представяне на проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България” от инж. Тома Белев, директор на Природен парк „Витоша“ и лидер на проекта;

13:45-14:00 Представяне на организацията „Развитие на норвежките занаяти” и презентация на строителната методология и занаятчийските умения, илюстрирани с практически примери от различни проекти от Ейвинд Фалк, изпълнителен директор на „Развитие на норвежките занаяти”;

14:00-14:15 Презентация на традиционната дървена къща в Странджа от проф. д-р Стефан Стамов, архитект и изпълнителен директор на фондация “Никола Фичев – Захарий Зограф”;

14:15-14:30 Представяне на занаятчийство в същестуващи сгради с примери от практиката от Еспен Мартенсен, майстор-зидар;

14:30-14:45 кафе-пауза;

14:45-15:00 Презентация на няколко къщи с традиционни старостилни конструкции от архитект Георги Георгиев, специалист по строителство с глина и партньор на проекта;

15:00-15:15 Представяне на примери от практиката от Стефан Шишков, майстор-строител и експерт в строителството с дървени конструкции и глина;

15:15-15:30 Презентации и лекции от други участници с интерес в областта на традиционните строителни техники (предстои потвърждение);

15:30-16:00 Въпроси от публиката към гостуващите специалисти и отворена дискусия по представените теми.

Проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България” е в рамките на приоритетна ос №4: „Опазване на европейското културно наследство” и се осъществява с безвъзмездно финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 – EEA

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content