Следи от мечка в района на хижа „Алеко“

В района около хижа „Алеко“, са забелязани следи от мечка. В Парка освен мечки живеят и много други представители на животинския свят. Планината се обитава от сърни, елени, диви свине, вълци, лисици, зайци и др. Мечката е приоритетен животински вид за Европа. Тя е била изчезнал вид на Витоша. Появила се е отново след предприетото мащабно залесяване в началото на миналия век и обявяването на планината за Природен парк.

Призоваваме туристите да се движат само по маркирани пътеки и да спазват правилата за безопасност в планината

Най-добрият начин да се предпазим от среща с мечка е превенцията. Когато хората се движат в група, те разговарят помежду си. Мечките усещат приближаването им и се отдалечават. 

Снимките са ни предоставени от доц. д-р Момчил Панайотов

Skip to content