Служители на ЮЗДП реновират парковата инфраструктура

Югозападното Държавно предприятие продължава работа по изграждането на нова и възстановяването на остаряла инфраструктура в границите на Природен парк „Витоша”. Служители на ЮЗДП изработиха и монтираха 15 дървени мостчета над дерета и потоци в най-посещаваните части на планината. Подновяват се маси и пейки в кътовете за отдих, както и рампи за детски и инвалидни колички за достъп до алеите.

Дейностите по поддръжка и облагородяване на туристическите маршрути са част от дългосрочния план на ЮЗДП за подобряване на условията за спорт и туризъм в горите, стопанисвани от предприятието. Тези дейности са заложени и в подписаното наскоро споразумение с туристически сдружения, както и в договорите за партньорство с трите природни парка – „Витоша”, „Беласица” и „Рилски манастир”.

Източник:http://www.uzdp.bg/

Skip to content