НОВИНИ

Служители от ДПП “Витоша” залесяваха на Витоша

Експертите от Дирекция на Природен парк „Витоша“ залесиха 150 фиданки от бял бор в землището на с. Рударци, на територията на Парка. Целта на залесяването е попълване на редини, подпомагане на възобновяването и подобравяне състоянието на насаждението.

Skip to content