Софийска Градска Прокуратура образува наказателно производство за унищожените морени и за разрушената тревна растителност на територията на Природен парк „Витоша“ (по чл. 278в от НК)

В началото на м.октомври 2008 г. при проверки, направени от служителите на ДПП Витоша в района на център Алеко, писти „Лалето” и „Синята писта”, са установени разрушаване на тревна растителност, на скален и почвен слой посредством изгребно-насипни дейности на площ от 10 000 кв.м (10 дка). За извършените дейности няма никакви разрешителни и правни основания.

При направената проверка, експертите от ДПП Витоша установяват също, че са взривявани и местени морени. Общият брой на раздробените морени възлиза на 9, а на неправомерно извадените и преместени морени – над 400 бр.

С тези дейности са увредени както защитената територия „Природен парк „Витоша“”, така и защитената (по Натура 2000) зона „Витоша”.

Със свое писмо от 19.11.2008 г. ДПП Витоша уведомява Софийска Градска Прокуратура за констатираните нарушения.

На 19.01.2010 г. в Дирекцията на Природен парк „Витоша“ постъпи писмо от Софийска градска прокуратура, с което Софийска Градска Прокуратура уведомява Дирекцията на Природен парк „Витоша“, че с Постановление на СГП от 12.11.2009 г. е образувано наказателно производство за извършено престъпление по чл. 278(в) от Наказателния кодекс.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content