НОВИНИ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт „Екологично образование и туризъм“

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт „Екологично образование и туризъм“ – една щатна бройка в Дирекция на Природен парк „Витоша“.

Допуска до конкурс кандидата С.Арангелова.

инж. Н.Илиева ………/П/………..…..

Председател на конкурсната комисия

Skip to content