Среща – дискусия за пещерата Духлата

Уважаеми Госпожи и Господа, Бихме искали да Ви поканим на среща на 28 юни 2011 г., в 15,30 часа в зала «Адакта» на хотел «Рила» (гр. София, ул. «Калоян» №6), на която със съдействието на Българска Геоинформационна компания ООД да Ви запознаем с резултатите от възложеното от ДПП «Витоша» триизмерно геодезично заснемане на Тронната зала в пещера Духлата и да открием диксусия за възможностите за благоустрояване на пещерата с цел туристически посещения.

Доклада на Геоинформационна компания ООД относно геодезичното заснемане на Тронната зала в пещера Духлата в ПП Витоша може да намерите тук.

Молим да потвърдите участието на Ваш представител на тел. 02/989 53 77.

Лице за контакт: инж. Александър Дунчев – експерт по ползване и опазване на природните ресурси към ДПП «Витоша» – тел.: 0885 511 022

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content