Среща на ДПП „Витоша“ и ДГС София със Съюза на лесовъдите-ветерани

На 4-и октомври 2017 г. експерти от ДПП „Витоша“ и ДГС София се срещнаха с представители на Съюза на лесовъдите-ветерани. Бяха посетени местностите Ветровала, Офелиите и районът около хижа „Момина скала“, засегнати от ветровали през различни периоди с последващи залесителни дейности. Както всяка година, ДПП „Витоша“ подпомогна според възможностите си провеждането на срещата и се отнесе с подобаващо уважение към експертите-ветерани с дългогодишен опит и натрупани знания за гората и процесите, протичащи в нея. Инж. Цветан Динев – заместник-директор на ДГС София запозна групата с работата на стопанството за овладяване на процесите на съхнене на дърветата вследствие разпространението на корояда-типограф, обхванал обширни райони след преминаване на смерч. След обхода на тези местности всички се събраха в Детския екостационар „Бели брези“, където директорката на ДПП „Витоша“ ландш. арх. Снежана Петрова изнесе обширна презентация за стопанисването, опазването, контрола и охраната на Парка. Последва дискусия. Бяха зададени множество въпроси, на които бяха дадени удовлетворяващи отговори. На срещата присъстваха и стажантите от Френския лицей „Виктор Юго“, които посетиха в ранния следобед и Музея на мечката и изслушаха интересна беседа за видовете мечки, за разпрастранението на кафявата мечка на Витоша, за характерните особености на вида, неговата биология и опазване.

Skip to content