Среща на ученици от столично училище с експерти от ДПП Витоша

На 22 март 2013 г. в Националния парков информационен център към Дирекцията на Природен парк „Витоша“ в София, на ул. „Антим І“ № 17 се проведе среща между ученици от столичното 44-то СОУ, водени от тяхната преподавателка по география Петя Янчева и експерти от ДПП Витоша. От разказите на експертите учениците научиха интересни подробности за  историята на ПП Витоша, за биоразнообразието на защитената територия, за културно-историческото наследство, както и за проектите, по които Дирекцията на ПП Витоша работи в момента. Всички получиха образователни плакати и други информационни материали за ПП Витоша. В срещата се включиха: Мира Дикова – младши експерт по информационно обслужване, Сава Попсавов – старши специалист по екологично образование и работа с доброволци и Никола Дойкин – младши експерт по фауната.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content