„Срещи с дивата природа“

Днес, 12 ноември, НЛРС-СЛРБ и Дирекцията на Природен парк „Витоша“ в присъствието на журналисти подписаха споразумение за партньорство и съвместна дейност с деца и младежи в рамките на инициативата “Срещи с дивата природа”. В срещата участваха председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев и д-р инж. Анна Петракиева, директор на ДПП “Витоша”. НЛРС-СЛРБ поставя началото на националната инициатива “Срещи с дивата природа” през тази година.  Мисията й е да провокира ангажирано и отговорно отношение на българските деца и младежи към природата и дивите животни. Националната организация цели да запознае децата с ловните традиции в България и със същността на лова като дейност и начин на живот. Парковата администрация ще участва в инициативата със своя опит от проведеното през годините екологично образование в различни детски заведения и училища. Предвижда се в Детския екостационар „Бели брези“ да се организират беседи, викторини и различни интерактивни игри с интересна информация за дивата природа и лова.

В инициативата ще се търсят и други партньори и организации, с помощта на които да се организират зелени училища и скаутски лагери, по време на които децата да са по-близо до природата и с внимание насочено към нея.

Skip to content