НОВИНИ

Стартира изложението „Природа, лов и риболов“

На 22 април, в палата на Международния панаир в гр. Пловдив тържествено бе открито 27-то издание на  „Природа, лов и риболов“. Изложението ще продължи до 26 април и традиционно се организира под егидата на Министерството на земеделието. Негови партньори са  Изпълнителната агенция по горите, Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”, държавни горски предприятия и дирекциите на природните паркове в България.

„Участието на Министерство на земеделието и държавните предприятия като съорганизатори на изложбата, както и на Изпълнителна агенция по горите чрез нейните структури, в партньорство със Съюза на ловците и риболовците е доказателство за осъзнаването на важността на една общественополезна кауза, а именно – популяризирането на българската природа, част от която е българският дивеч. Дивечът в България е национално богатство. Неговото опазване цели съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.“ “ с тези думи зам. министъра на земеделието инж. Валентин Чамбов откри изложението.

„Благодарение на всички, ангажирани със стопанисването на дивеча в момента в развитието на ловното стопанство има трайни положителни тенденции, въпреки проблемите и гледам оптимистично за бъдещото му развитие“, това каза инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите по време на пресконференция пред журналисти, предшестваща официалното откриване.

Във фокуса на 27-ото издание са подрастващите и тяхното възпитание с любов към природата. Експертите от ИАГ и Дирекция на Природен парк „Витоша“, в специално оформеното горско училище ще обучават деца да къмпингуват безопасно, да разпознават следи и звуци от диви животни, да се ориентират в гората и да я пазят от пожари. С пътуващото фургонче „Горичка в количка“ по-малките малчугани чрез интерактивни игри ще се запознаят с животинските и дървесни видове. Създадена е творческа работилница „Прозорец към природата“, а за любителите на ездата е осигурена на мини-конна база, където ще могат да пояздят пони.

Skip to content