Стартира конкурс за лого на празника „Седмица на гората“

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/– инж. Тони Кръстев даде старт на национален конкурс за идея за постоянен отличителен знак на „Седмица на гората”. Това стана на проведената днес пресконференция в ИАГ. „Конкурсът цели създаването на траен и разпознаваем образ и визуална идентичност на празника „Седмица на гората”. Ще бъде оценявана идеята на кандидата и е допустимо използването на всякакви техники на изобразяване, без да се очаква професионално изпълнение”, каза инж. Кръстев при представяне на условията на конкурса.   „Предвидена е възможност за максимално широко участие на кандидати от всички възрасти и професии – деца, ученици, студенти и всички, които обичат гората. Всеки кандидат може да участва със скица, рисунка или художествено оформление на логото, което си представя, без да е необходимо прецизно графично оформление”, допълни той.

Критериите за оценка на предложенията са тематична насоченост, стилистична издържаност, оригиналност и съвременно излъчване.

Предложенията трябва да постъпят в ИАГ до 1 април 2016 г. на e-mail: logo_gora@iag.bg, в деловодството на ИАГ или в пощенски плик на адрес: София 1040, бул. „Христо Ботев“ № 55, етаж 5, Изпълнителна агенция по горите, за конкурса за лого. За удобство на участниците, идейните проекти могат да бъдат подавани и до регионалните дирекции по горите, дирекциите на природните паркове и държавните горски и ловни стопанства в запечатан плик, след което ще бъдат препратени до ИАГ.

Условия за участие:

– Всеки автор може да предложи за участие в конкурса само един проект;

– Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса;

– Заедно с проекта си авторът трябва да приложи: имената си, ел. поща и телефон за контакт;

 

Идейните проекти ще бъдат оценени от жури от Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните и неправителствени организации. Журито ще класира три предложения с награден фонд – І място – 1000 лв., ІІ място – 500 лв., ІІІ място – 300 лв.

На 9 април, в рамките на Седмица на гората, ще се състои публично обявяване на класираните предложения и награждаване на победителите.

Повече информация:

http://www.iag.bg/news/lang/1/id/6571/display

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content