Студенти от Лесотехническия университет на посещение в ПП „Витоша“

На 22 май 2015 г. студентите от трети курс на специалността „Ландшафтна архитектура“ посетиха Детския екостационар „Бели брези“ като част от обиколка из страната. Те се запознаха както с архитектурата и процеса на изграждане на сградата, така и с работата на Дирекцията на ПП „Витоша“, стопанисването и управлението, уникалните характеристики на Витоша и нейното биологично разнообразие. Студентите научиха повече за възможностите за реализация и дейностите и проектите, които се изпълняват на територията на Парка. Направена беше и кратка историческа ретроспекция на изграденото през годините – алейна мрежа, пътища, заслони, хижи, различни видове маршрути, малки архитектурни съоръжения, както и изпълнението на плана за управление и разработващата в момента актуализация.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content