НОВИНИ

Студенти от НСА „Васил Левски“  и СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха Детски екостационар „Белите брези“

През изминалите дни експерт „Флора“  Десислава Гюрова и експерт „Фауна“ д-р Никола Дойкин се срещнаха със студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и студенти от специалност „Туризъм-алпинизъм“ в НСА „Васил Левски“.

Темите на посещенията бяха свързани с биорзнообразието на Витоша и дейностите по опазването му в защитената територия. 

Срещите се проведоха в Детски екостационар „Белите брези“. Експертите представиха пред студентите презентации за устройството и дейностите на Дирекцията на Парка, видовете защитени територии и ги запознаха с растителния и животински свят в планината. Особено внимание бе обърнато на опазването на природните ресурси и отговорното поведение в природна среда. 

Skip to content