Съвместна инициатива на ДПП „Витоша“ и Биологическия факултет

На територията на ПП „Витоша“ учени от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със съдействието на Дирекцията на парка, започна работа по проект „Индивидуално разпознаване и плътност при белката и златката“.

България е една от държавите, в които тези два близкородствени вида се срещат в едни и същи райони и изучаването на взаимоотношенията помежду им е изключително интересно. Разграничаването им и подробното изследване е важно особено поради факта, че златката е защитен от закона вид, а белката е широко разпространен ловен вид за страната ни. Учените и д-р Никола Дойкин експерт фауна от ПП „Витоша“ поставиха фотокапани с цел заснемането на тези интересни животни и прилагането на иновативен метод за тяхното индивидуално разпознаване. Работата по проекта ще допринесе за установяване популационната плътност на двата вида, което от своя страна ще подобри тяхното устойчиво управление и опазване.

Skip to content