С фотоизложба започна Седмицата на гората в ДПП „Витоша“

На 2-и април 2018 г. в 11.00 ч. с откриването на фотоизложбата „Защитените територии по поречието на река Струма“ Дирекцията на Природен парк „Витоша“ официално постави началото на поредицата от инициативи, посветени на Седмицата на гората. Фотоизложбата е дело на родения в Благоевград инж. Михаил Михайлов. Той завършва Висшия лесотехнически институт в София, специалност „Горско стопанство“. Работи в Горско стопанство „Рилски манастир“ и Горско стопанство Благоевград. Три години е експерт по изпълнение на паркоустройствения проект към Народен парк „Рила“. След това е главен инженер по лесокултурни мероприятия в „Рилалес“ ЕАД – Дупница. От 2000 г. до 2004 г. е директор на Природен парк „Рилски манастир, а от 2004 до 2011 г. работи като ст. експерт по лесоустройство и отчет на горския фонд. Има голям принос при проучването на биологичното разнообразие, при откриването на нови местообитания на рилски ревен, йоаново подрумиче и други растителни видове на територията на ПП „Рилски манастир“. Представя изложби с фотографии от Благоевградска област. Бил е ръководител на фотокръжоци в училищата в Дупница. Автор е на фотографиите на книгата „Езерата в Природен парк „Рилски манастир“. Публикува фотографии във вестниците „АБВ“ и „Горско дело“. Сътрудничи като фоторепортер на в. „Дупнишка комуна“ и „Светлина“. Има публикации във вестниците „Дупнишка комуна“, Пирин нюз“ и сп. „Гора“.

Официалното откриване на фотоизложбата започна с прекрасните песни и танци на малките лазарки от 191 ОУ „Отец Паисий“ в село Железница с директор г-жа Савина Игнатова. Събитието беше уважено и от кмета на село Железница Дойчин Сремкин. Инж. Ваня Рътарова – заместник-директор на ДПП „Витоша“ поздрави присъстващите и акцентира върху значението на гората за всички живи същества. Насочи вниманието към тазгодишното мото на Седмицата „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“, обърна внимание върху почти вековното честване на този празник. След това инж. Юлия Михайлова представи автора и неговата биография. Накрая инж. Михайлов допълни казаното със спомени от някои интересни събития, съпътствали заснемането на кадрите, след което гостите разгледаха изложбата.

Skip to content