Трета среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ беше домакин на третата среща на партньорите по проект PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се проведе в рамките на два дни – 23 и 24 септември 2010 г., в гр. София. Присъстваха представители на всичките 14 партньори по проекта от Италия, Испания, Франция, Шотландия, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Гърция и България. Общата цел на проекта е да се подобрят регионалните политики в областта на управление на природни територии, разположени в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира върху поддържане на биологичното разнообразие в тях.

Работната срещата бе открита в хотел “Рила” от – инж. Георги Тинчев – представител на Изпълнителната агенция по горите и инж. Тома Белев – Директор на Природен парк „Витоша“.

Особен интерес сред участниците предизвика следобедната сесия, по време на която партньорите по проекта споделиха опита си в следните области:

*Предизвикателства и добри практики при участието на гражданите / комуникация между заинтересованите страни;

*Предизвикателства и добри практики за постигане на баланс между запазването на природата и посетителското ползване / културни събития;

*Предизвикателства и добри практики за координирано управление / планиране.

Вторият ден от работната среща се проведе на територията на Природен парк „Витоша“. Бяха посетени музеите на Мечката, на Совата и на Водното конче, местностите Дендрариума, Копитото, Златните Мостове и Боянският водопад. По време на теренното посещение, гостите се запознаха с предизвикателствата пред управлението на природния парк, както и със съществуващите добри практики. Следобедните часове бяха посветени на заплахите и проблемите пред парка.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content