Туристическо дружество „Урвич“ посети ДЕ „Бели брези“

Днес в детски екостационар „Бели брези“ наши гости бяха членовете от туристическо дружество „Урвич“. В основна презентациона зала директора на парка Снежана Петрова изнесе подробна презентация за проведените  дейности и резултати на парка през последните години. С голям интерес присъстващите коментираха предоставената информация.

Изказваме огромна благодарност към ръководствата на ДЛС „София“ и спортен клуб „Мачирски спорт“ за осигурения от тях транспорт, благодарение на който стана възможно посещението на ДЕ „Бели брези“, Златните мостове и м. Момина скала реализирането на един незабравим ден  на Витоша, както за представителите от туристическо дружество „Урвич“, така и за нас.

Skip to content