Тъжна вест

След тежко боледуване, на 24.07.2018 почина проф. дбн Димитър Нанкинов – дългогодишен ръководител на Българската орнитологическа централа към Института по зоология при БАН.
Професор Димитър Нанкинов в продължение на десетилетия беше явление в нашата орнитологична наука. Освен стотиците монографии, книги и статии, посветени на птичето богатство на България, той създаде кръжока по орнитология към Българската орнитологична централа. Там хиляди, основно млади хора – ученици и студенти, получиха своите първи познания за прекрасния свят на птиците, бяха запленени от него и се отдадоха на неговото проучване и опазване. Без професор Нанкинов нашата зоологична наука нямаше да бъде същата, но и нашата природозащита също нямаше да бъде такава.
Почивайте в мир, професоре!

Skip to content