Търсят се трима души, които да се включат в дейностите по реинтродукцията на европейския лалугер в Природен Парк Витоша

Търсят се трима души, които да се включат в дейностите по реинтродукцията на европейския лалугер в Природен Парк Витоша. До момента на Витоша има само една съществуваща популация на вида, която е  в относително стабилно състояние. Дирекцията на Парк Витоша иска да създаде втора популация, която освен, че ще допринесе за увеличаване на броя на лалугерите и тяхното разпространение, ще осигури и храна на много грабливи птици.Създаването на новата популация ще бъде в района около с. Чуйпетлово и подножието на връх Купена. За целта ще бъде изградена адаптационна ограда, която трябва да бъде наблюдавана и при необходимост поправяна.
Затова, ако обичате животните, както и спането на палатка в планината, можете да се свържете с нас на телефон:

088 55 11 011 – Симеон Арангелов

Заплащането е 900 лв за 22 теренни дни.

Изискванията към желаещите са:
– да имат образование в областта на биологията или горското стопанство.
– да не се притесняват от спане на открито и да имат необходимата екипировка за това.

Срок за набиране на кандидатури: до 05. 08. 2011 год.
Начало на дейностите по реинтродукцията: 06. 08. 2011 год.
Период на заетост: 06. 08. 2011 – 06.10. 2011 год.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content