Удължаване срока на Международния конкурс за детска рисунка и есе/стихотворение/ на тема „Природата – наш общ дом“

Основната цел на конкурса е да даде възможност на децата от България и Сърбия да споделят своя опит и знания, свързани с опазване на природата в трансграничния район. Чрез рисунка или есе/ стихотворение младежите могат да спечелят признание и възхищение за усилията си да опазят природата и да покажат своето отговорно поведение. Чрез своите творби участниците ще разпространят послание до широката общественост за важността на образованието на младежта като бъдещи лидери, които ще вземат решения по екологични проблеми.

Целта е да се покаже как децата интерпретират наследеното отношение към природата от родители, баби и дядовци, от уроците в училище в региона, в който живеят и какво биха предали на своите деца – всичко онова, което може да се съхрани и обогати от непредубедената детска фантазия.

  1. Условия за участие

Конкурсът „Природата – наш общ дом“ се  удължаава до 31.05.2021 г. В конкурса могат да участват деца от три възрастови групи: 4-6, 7-10, 11-14 години.

За участие се допускат деца от целия трансграничен регион между България и Сърбия и София-град., както и децата от пътуващото еко-училище на открито, което се провежда в рамките на проекта.

Конкурсът ще се проведе в две категории:

  • Рисунка
  • Есе или стихотворение.

Необходимо е всеки участник да предостави следните данни:

  • имена на автора, училище и клас
  • заглавие на творбата
  • имейл или телефон за връзка.

2. Организация на конкурса

Основни организатори на конкурса „Природата – наш общ дом“ са Дирекция на Природен парк „Витоша“, Гражданско сдружение „ПЛАНТ“ – гр. Ниш и Фондация „Отворена врата“ – гр. Перник.

Избраните творби ще бъдат използвани за създаване на изложба с цел популяризиране опазването на околната среда.

Всеки участник може да избере и участва в една или и в двете конкурсни категории, но има право да предостави само по една творба в категория.

I –ва категория – рисунка. Допуска се участие на рисунки в размер А4 и А3.

II-ра категория – есе / или стихотворение/. Допуска се участие с есе или стихотворение:

а) до 60 броя редове в размер А4 за есе / 2 страници/

б) до 30 реда броя редове в размер А4 за стихотворение / 1 страница/

Участниците в конкурса от България изпращат своите творби запечатани в плик в ДПП „Витоша“ на адрес:

  • Гр. София, ул. .Антим 1 № 17, НПИЦ на ДПП „Витоша“, park@park-vitosha.org.

Творбите могат да бъдат донесени и лично на посочения адрес.

Участниците в конкурса могат да изпращат само творби, изработени от тях самите.

Разрешено е участие на деца на членове от екипа на проекта от страна на всички партньори.

Всички участници в конкурса предоставят правото да се излагат творбите им на специална пътуваща изложба из страните България и Сърбия, както и творбите им да се използват с некомерсиална цел от партньорите по проекта.

3. Журиране

Всички рисунки, получени до 31.05.2021 г. и отговарящи на условията на конкурса ще бъдат оценявани от експертно жури състоящо се oт 9 членове. Всеки партньор по проекта участва и определя трима експерти за журито.

  1. ДПП „Витоша“ – Юлия Михайлова, Галя Хаджийска и Албена Станева

2. Фондация „Отворена врата“ – Ирена Георгиева, Светла Хаджийска и Иван Искренов

Класирането ще се извършва по възрастови групи и категории. Журито ще оцени творбите и ще определи по три най-добри от тях  в категория рисунки и по три най-добри /есета или стихотворения/ за всяка възрастова категория (4-6, 7-10, 11-14 г.). Победителите ще бъдат наградени официално на заключителната пресконференция в Ниш.

4. Награждаване и известяване на победителите

За конкурса ще бъдат раздадени общо 18 награди в двете категории / рисунка и есе/ за трите възрастови групи. Победителите ще получат различни предметни награди като книги, бинокли, образователни игри и други. Всички победители ще бъдат обявени на сайта https://park-vitosha.org/и фейсбук страницата  https://www.facebook.com/park.vitosha на Природен парк „Витоша“.

Лица за допълнителна информация:

Албена Станева – albenastaneva@mail.bg ; +359 887 056680

Ирена Георгиева – otvorena_vrata@abv.bg ; +359 899009797

5. Приемане правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

6. Други

Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите на конкурса.

Конкурсът се организира в рамките на проект CB007.2.32.151 „Екологичното образование на младите – мост към устойчиво развитие на трансграничния район. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Дирекция на Природен парк „Витоша“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Skip to content