Урок по горска педагогика в 81 СОУ „Виктор Юго“

На 02.12.2019 г., в 81 СУ „Виктор Юго“ в София се проведе урок по горска педагогика. Водещи бяха експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“, а участници – учениците от първи клас. Експертите разказаха на децата интересни факти за природното богатство на Витоша, за редките и застрашени видове растения и животни на територията на Парка. По време на интерактивните игри и занимания децата научиха много за горските обитатели, за правилното поведение в гората и опазването на природата.

Skip to content