Успешно приключено обучение по Оперативна програма „Добро управление“

В периода 15-29 март, в рамките на предвидените дейности по проект  „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от ДПП „Витоша“ се проведе специализирано обучение на тема:

 „Специализирана статистика за обработка на данни, генерирани при провеждане на мониторинг на биологични видове и при мониторинг на води”.

В обучението взеха участие служители на ДПП „Витоша“ и получиха сертификати за успешно преминато обучение.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изпълнява проект „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от ДПП „Витоша””, с регистрационен номер № BG05SFOP001-2.019-0047 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Skip to content