Успешно приключи проект „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Учениците от 4 клас на 10-то ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник, бяха едни от общо 500-те деца преминали обучение по екологично образование за деца по  проект № CB007.2.32.151: „Екологично образование – мост към устойчиво развитие на трансграничния район“.

Опирайки се върху принципа за непосредствен контакт на децата с природата включихме в работата си различни инициативи, с които да направим съпричастни децата към проблемите на съвременното общество и да създадем гражданско съзнание у тях. Използвайки различни форми на работа – наблюдение, беседа, експериментиране, Е-обучение и технологии, ние се опитахме да включим децата в реални ситуации, при които те да се осъзнаят като истински фактори за опазване и възпроизводство на средата около тях.

В рамките на година целевата група от деца и младежи от училища и детски градини на София област, град Перник и област Перник участваха в обучение сред природата в изградената по проекта „Открита класна стая“ в близост до с. Боснек. Запознаха се със значимостта и особеностите на Боснешкия карст, посредством информационните табла по алеята на карста. Научиха за пещерното богатство в района и за най-дългата пещера в България –Духлата.

С тази дейност по проекта успяхме да обогатим знанията на децата за природата, изградихме у тях ценности, полезни както за тях, така и за обществото, създадохме условия за формиране на екологично мислене у подрастващите.

Проектът „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“ се реализира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Skip to content