НОВИНИ

Участие на ДПП „Витоша“ в международна научна конференция

В периода 11-13.10.2023 г. експерти от ДПП „Витоша“ взеха участие в международна научна конференция „Globalisation and invasive alien species in the Black Sea and Mediterranean regions – management challenges and regional cooperation“, посветена на инвазивните чужди видове и борбата с тях, в гр. Варна. Конференцията е организирана от ИБЕИ – БАН, ЛТУ, Институт по океанология към БАН, Мрежа за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS) и Мрежа за инвазивни чужди видове в Дунавския регион (DIAS).

По време на конференцията експертите представиха постерен доклад на тема „Гигантски девесил (Heracleum mantegazzianum) в Природен парк „Витоша“– разпространение, методи за контрол и премахване“.

Фокусът на събитието е върху регионалното сътрудничество и предизвикателствата за управлението на чуждите видове в Черноморския и Средиземноморския район.

Skip to content