Провеждане на теренна визита на експерти от Република Косово в изпълнение на Компонент 4 „Управление на паркове” от Туининг проект „Допълнителна подкрепа за устойчиво стопанисване на горите” по Програма ФАР на ЕС

На 16.05.2012 г. Директорът Снежана Петрова и  експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“ се срещнаха с експерти от Репуплика Косово, като целта на срещата беше да се обмени опит в областта на управлението на парковете.
По време на визитата бяха изнесени презентации от Директора и експертите на ДПП Витоша и бяха проведени посещения на музеите на Совите, Водното конче и Мечката, намиращи се на територията на парка. Гостите посетиха и новостроящият се детски екостационар в местността Белите брези.
Основни теми по време на визитата  бяха представяне на административната структура на ПП Витоша, запознаване с природните особености, опазване на природата, управление на международни проекти,  туризъм, рекреация и социално въздействие на защитената територия.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content