Участници в проект ECVET по програма Еразъм+ К2 на МЗХ посетиха Витоша

На 19.02.2016 г. представители на Франция, Белгия, Ирландия, Испания и България посетиха Детския екостационар „Бели брези“. Петъчният ден отбеляза финала на 3-дневния престой на чуждестранната група в България, посетила страната ни в рамките на проекта ECVET по програма Еразъм+ К2 на МЗХ. Проектът е с продължителност 3 години. Целта му е да се експериментира приложението на ECVET (Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение) в системите на професионалното образование и обучение на европейското ниво в съответствие с националното законодателство и практика, по-специално във връзка с оценката, валидирането и признаването на учебните резултати. Българската група беше представена от Евгения Ачкаканова и Николина Симеонова от МЗХ и Юлия Михайлова, Мария Петкова и Сава Попсавов от ДПП „Витоша“. Юлия Михайлова изнесе презентация за парковете в България. Гостите задаваха въпроси, последва дискусия, след което всички получиха чуждоезични информационни материали за ПП „Витоша“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content