Ученици от Френския лицей „Виктор Юго“ проведоха 1-седмичен стаж в ПП „Витоша“

На 6-и октомври 2017 г. осемте десетокласници от Френския лицей „Виктор Юго“ приключиха своя 1-седмичен стаж в ДПП „Витоша“. За сравнително краткото време експертите от парковата администрация успяха да запознаят учениците с дейността на дирекцията, да покажат интересни местности и да включат стажантите във всички събития, които се проведоха през изминалата седмица. Учениците проследиха внимателно изнесените презентации в офиса на дирекцията, участваха в церемонията по обявяване на проекта-победител в конкурса Заслон`2050, посетиха пострадали от ветровали витошки местности и се запознаха с предприетите залесявания, посетиха Музея на мечката, Къта не земноводните, местност Дендрариума, хижа „Кумата“, местностите Офелиите и Ветровала и чистха отпадъци в местност Копитото. Учениците се наеха да преведат на френски език и няколко дипляни за Парка.

На заключителната среща, проведена на 6-и октомври в присъствието на класния им ръководител директорката на Парка г-жа Петрова благодари на стажантите за сериозното отношение към поставените задачи и връчи на всеки един от тях множество информационни материали за Витоша, а на училището – обобщаващото издание „Природното богатство на ПП „Витоша“.

Контактът със стажантите беше изключително приятен за цялата дирекция, тъй като учениците демонстрираха интерес, активност и добро възпитание.

Skip to content