Училищната гора – кратка история

1-ви етап: Проектът стартира през учебната 2009 – 2010 г. с проучване и презентация на тема „Спаси едно дръвче!“, подготвени от учениците от 3″а“ клас на ЧСОУ „Св. Георги“ в София.

2-ри етап: На откриването на учебната 2010 – 2011 година учителите призовават родителите в знак на уважение и признателност към учителската професия, вместо букети да подаряват фиданки и (или) да даряват средства за залесяване. Събраните средства са 2014 лв. С тях се купуват фиданки.

3-ти етап: С част от събраната сума се закупуват 50 фиданки, които са засадени през м. октомври 2011 г. в местността „Игликина поляна“ в Природен парк „Витоша“. Инициативата се провежда под мотото „Нека всеки засади поне едно дърво през живота си“.

4-ти етап: За коледните празници на 2010 г. родителите закупуват коледно дръвче в саксия, което е съхранено през зимата и засадено през пролетта на 2011 г.

5-ти етап: През месец април 2011 г. се реализира инициативата „Да засадим заедно коледните дръвчета“. През този етап деца, родители и учители от 120-то ОУ в гр. София засаждат общо 60 дръвчета отново в местността „Игликина поляна“ на Витоша.

6-ти етап – Училищна гора: С благословията на Негово Светейшество Максим, Патриарх Български и митрополит Софийски се получава разрешение за ползване на 6 дка от земите на Драгалевския манастир за „Училищната гора“. На 2-ри октомври 2011 г. са засадени 300 дръвчета от различни дървесни видове, подходящи за местността. Инициативата се осъществява под патронажа на г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО София град, с подкрепата и участието на г-н Любен Петров – кмет на район Витоша към Столична община и Дирекцията на Природен парк „Витоша“. Госпожа Ваня Кастрева подарява по едно дръвче на присъединилите се училища, а г-н Любен Петров – на присъединилите се общини, за да продължат инициативата.

7-ми етап – Национална кампания: Министърът на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов изявява желание инициативата да стане част от националната кампания „Участвам и променям“ и да се проведе под неговия патронаж. През този етап от събраните дарения се закупуват 400 фиданки от различни видове широколистни и иглолистни дървета, които се засаждат в Училищната гора до Драгалевския манастир на 21 април 2012 г. През този ден деца и учители в цялата страна засаждат заедно дръвчета.

8-ми етап – Националната кампания продължава: На 20-ти октомври 2012 г. в Училищната гора се засаждат още над 300 дръвчета – липа, явор и бреза. Средствата за закупуване на фиданките отново са дарени специално за тази цел. В инициативата се включват редица софийски училища.

Инициативата цели да възпита у децата стремеж към опазване на природата.

Така малката класна работа на учениците от 3 „а“ клас от  ЧСОУ „Св. Георги“ се превръща в национална кампания.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content